ונתנה תוקף

ונתנה תוקף - סקירה מיוחדת של הפיוט המרגש

ונתנה תוקף

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

ניתן לתרום בביט / אשראי / פייפאל.

לכפרות בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46, תשלח למייל בסיום.

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם-היהודי, עליו נאמר בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם".

באתר יום כיפור של חב"ד תלמדו את הלכות ומנהגי החג, וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

באפשרותכם לקיים את מצוות הכפרות אונליין בביט או אשראי.

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

תוכן עניינים:

תפילת "ונתנה תוקף" מהווה חלק מרכזי בתפילות יום כיפור, והיא נאמרת בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף.

ונתנה תוקף – מילות הפיוט

הפיוט מתחיל בהכרזה:
ובכן לך תעלה קדושה כי אתה אלוהינו מלך!
ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום ובו תנשא מלכותך ויכון בחסד כסאך ותשב עליו באמת.
אמת כי אתה הוא דיין  ומוכיח ויודע ועד.
וכותב וחותם וסופר ומונה ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו.

ובשופר גדל יתקע וקול דממה דקה ישמע.

ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון.

ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין כי לא יזכו בעיניך בדין וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון.

כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי ותחתך קצבה לכל בריה ותכתב את גזר דינם.

בעל הפיוט מפרט את דין הקב"ה

בראש השנה יכתבון  וביום צום כיפור יחתמון.

כמה יעברון, וכמה יבראון?

מי יחיה, ומי ימות?

מי בקיצו ומי לא בקיצו?

מי במים ומי באש?

מי בחרב ומי בחיה?

מי ברעב ומי בצמא?

מי ברעש ומי במגפה?

מי בחניקה ומי בסקילה?

מי ינוח ומי ינוע?

מי ישקט ומי יטרף?

מי ישלו ומי יתיסר?

מי ירום ומי ישפל?

מי יעשיר ומי יעני?

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה!!

הסיפור מאחורי הפיוט 'ונתנה תוקף'

רבי יצחק בן משה מווינה היה מהפוסקים החשובים ביותר בתולדות עם ישראל.

חבר את הספר 'אור זרוע' אשר מהווה יסוד לפסיקה ההלכתית כיום.

בספרו אור זרוע מובא הסיפור הבא ונצטט את דבריו בשינויים קלים:

(הסיפור מכיל תיאורים קשים.)

רבי אמנון ממגנצא

מעשה ברבי אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור, עשיר, יפה תואר ויפה מראה.

החלו השרים לבקש מרבי אמנון שימיר את דתו.
רבי אמנון סרב לשמוע בקולם, השרים לא התייאשו ומדי יום היו פונים אליו שוב ושוב, וכמובן הוא לא שמע להם.
*
יום אחד המלך והשרים הטרידוהו ביותר, אמר רבי אמנון, חפץ אני להתייעץ ולחשוב על הדבר במשך שלושה ימים.
רבי אמנון לא באמת התלבט להמיר את דתו חס ושלום, אלא אמר כן בכדי לדחותם מעליו.
*
איך שיצא מהארמון חשב רבי אמנון על דבריו, ויתחרט חרטה גדולה, על כך שיצא מפיו לשון ספק, שצריך שום עצה ומחשבה לכפור באלוקים חיים.
רבי אמנון שב אל ביתו ולא רצה לאכול ולשתות, ויבואו כל קרוביו ואוהביו לנחמו וימאן להתנחם, ויבך ויתעצב אל לבו.

לאחר שלושה ימים

ויהי ביום השלישי בהיותו כואב ודואג, צווה המלך להביאו!

וימאן ללכת אל המלך, צווה המלך להביאו בעל כרחו, וימהרו ויביאו אותו.
אמרו המשרתים, מה זאת אמנון למה לא קיימת את הבטחתך להגיע לאחר שלושה ימים?
ויאמר אמנון אני את משפטי אחרוץ, הלשון אשר דברה ותכזב לך דינה לחתכה, 

{ר' אמנון התכוון לעשות קידוש השם, אם כי שהרבי מליובאוויטש באחד מאגרותיו מפקפק על פרט זה בסיפור שהרי יש הלכה שלאדם אסור לחבול בעצמו}

ויאמר המלך את הלשון לא אחתוך, אלא את הרגלים שלא באו בזמן שהובטח, אקצץ, ואת יתר הגוף אייסר.

העינויים לרבי אמנון

ויצו הצורר ויקצצו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו, ובכל פרק ופרק שאלו האם תחפוץ להמיר דתך?  ויאמר לא! 
ויהי ככלותם לקצץ, צוה המלך הרשע להשכיב את ר' אמנון וכל פרקי אצבעותיו בצידו וישלחהו לביתו.

הגיע ראש השנה

אחר הדברים האלו, הגיע ראש השנה, בקש רבי אמנון מקרוביו לשאת אותו לבית הכנסת, עם כל אצבעותיו הקצוצים ולהשכיבו סמוך לחזן.

ויעשו כן, וכאשר הגיע החזן לומר את ה"קדושה" (הכוונה כתר יתנו לך וכו')

אמר רבי אמנון לחזן המתן מעט ואקדש את השם הגדול, ויען בקול רם:

"ובכן לך תעלה קדושה" כלומר שקדשתי את שמך על מלכותך ויחודך ואח"כ אמר ונתנה תוקף קדושת היום.

ואמר: "אמת כי אתה דיין ומוכיח" כדי להצדיק עליו את הדין.

והזכיר "וחותם יד כל אדם בו… ותפקוד נפש כל חי" שכך נגזר עליו בראש השנה.

וכשגמר כל הסילוק נסתלק ונעלם מן העולם לעין כל.

ואיננו כי לקח אותו אלקים.

לאחר פטירתו

לאחר פטירתו התגלה רבי אמנון בחלום לרבי קלונימוס ולימד אותו את פיוט "ונתנה תוקף קדושת היום" וצווה לפרסם אותו בכל תפוצות הגולה להיות לו עד וזכרון ויעש הגאון כן:

ומאז ועד היום מקובל לומר את תפילת ונתנה תוקף בתפילת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים.

**

מצורף קישור לקיום מצוות כפרות בכסף.

פדיון כפרות באמצעות בית חב"ד.

מפטיר יונה

אפשר לקבל מענה גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות

התרומה לפעילות של חב"ד בשדרות עם חיילי צה"ל ותושבי הדרום בקו האש

קבלה מוכרת למס [סעיף 46]

פדיון כפרות חב"ד

פדיון כפרות עם חב"ד קל ופשוט!

קיימו את המצווה כעת אונליין!

(קבלה מוכרת למס סעיף 46)