סיפור ליום כיפור

סיפור ליום כיפור - הצדיק שהשתכר ביום הכיפורים

סיפור ליום כיפור

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם היהודי עליו נאמר בתורה

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם"

באתר כיפור של בית חב"ד kaparot.org.il תלמדו את דיני ומנהגי החג וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות פדיון כפרות באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

סיפור ליום כיפור

מסופר על אחד הצדיקים ר' שמואל שמו, ערב יום הכיפורים- הזמן הקדוש ביותר בשנה בעוד מספר רגעים יתחילו הקהל תפילת כל נדרי.

הצדיק מוטל שוכב בפינת בית הכנסת, בגדיו מלאים קיא, וריח חזק של וודקה נודף מפיו.

מחזה שכזה טרם נראה ביום הקדוש ביותר בשנה, ועוד על ידי מי מחשובי הקהילה, מספר מתפללים דרשו להוציאו מבית הכנסת, לא יפה שביום הקדוש השיכור מבזה את כבוד התורה.

בתוך זמן מועט בית הכנסת התמלא באנשים, עובדה זו הסיחה את תשומת הלב מרבי שמואל השיכור.

הוצאת ספר התורה מההיכל

הגיע עת תפילת כל נדרי, גבאי בית הכנסת ניגש להוציא את ספרי התורה מההיכל.

באותו הרגע ר' שמואל השיכור מתעורר ורואה את הספרי תורה בחוץ, חל אצלו בלבול היה נראה לו שכעת זמן שמחת תורה, גם אז המנהג שמוציאים את כל הספרי תורה מההיכל.

השיכור ניגש אל בימת בית הכנסת ומכריז בקול רם את הפתיח לסדר הקפות של שמחת תורה "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו"

כל המתפללים הרגישו שנעשה כאן ביזוי הקודש, ורצו לסלק את השיכור מבית הכנסת, הרבי עצר אותם ואמר תוותרו לאיש, הוא באמת הגיע לדרגה של הקפות שמחת תורה.

וכך היה מעשה:

ערב יום כיפור נודע על יהודי שהושלך לבית האסורים יחד עם משפחתו, מכיון שלא שלם דמי שכירות עבור החנות אותה שכר מהפריץ לצורך הפעלת עסק פרטי של משפחתו.

רבי שמואל לא נשאר אדיש, ניגש והתחנן לפריץ שישחררו את היהודי מהכלא, תחנוניו לא הועילו.

לר' שמואל נאמר: התנאי היחיד לשחרר את היהודי הינו לקבל את מלוא התמורה בגין החוב.

ר' שמואל התחיל לאסוף כסף דפק מבית לבית, כך במשך שעות ארוכות נאסף סכום נכבד אבל עדין היה חסר לו 300 רובל.

מפה לשם הוא מגיע לבית מרזח ופונה לחבורת נערים במקום שיעזרו לו, אחד הנערים מסכים לתת 100 רובל, תמורת כוס גדולה של וודקה שר' שמואל ישתה.

הסכם זה הסכם, הוא שותה כוס גדולה של וודקה ובתמורה מקבל מה שסוכם.

הנערים התלהבו מהעניין, שיש פה יהודי שמשתכר בערב יום כיפור, החליטו להמשיך את העסק וכך נתנו לו לשתות עוד 2 כוסות וודקה תמורת 200 רובל נוספים.

***

ר' שמואל מצליח להשיג את יתרת התמורה שהיתה חסירה לו למען שחרור היהודי וקיום מצוות פדיון שבויים.

בכוחותיו האחרונים רץ ר' שמואל לפריץ מוסר לו את הכסף בתמורה לשחרור המשפחה היהודית.

***

סיים הרבי אתם מבינים בזמן שאנחנו היינו עסוקים בהכנות ליום כיפור, רבי שמואל היה עסוק במצוות פדיון שבויים לדאוג באהבת ישראל מופלאה למשפחה במצוקה מתוך מסירות נפש, הוא הגיע כבר לדרגה הנעלית של שמחת תורה.

סיפור ליום כיפור זה מלמדנו כמה חשוב הדאגה לכל יהודי וגם שנמצאים בזמן הקדוש ביותר בשנה, זמן רוחני, העיקר הוא העזרה לזולת.

 ששומעים שיש יהודי שנמצא בצרה וצריך עזרה, הדבר החשוב ביותר לעזור ולסייע לו.

***

שנה טובה ומתוקה גמר חתימה טובה באפשרותכם לערוך כעת פדיון כפרות באמצעות האתר.

סיפור ליום כיפור