כפרות בכסף

כפרות בכסף - באפשרותכם לקיים את מצוות הכפרות שבערב יום כיפור גם בכסף

כפרות בכסף – מכונה בפי ישראל פדיון כפרות  המנהג שבערב יום כיפור לקיים את התרומה של "כפרות בכסף" עבור תמיכה במשפחות נזקקות

כאן תקיימו את המצווה אונליין בקלות הכספים משמשים למטרת תמיכה במשפחות נזקקות על ידי מוסדות תורה וחסד שבעיר הקודש צפת בהנהגת הצדיק המקובל רבי יצחק אבוחצירא שליט"א 

העבירו כעת את תרומת

כפרות בכסף אונליין

באפשרותכם לתרום גם בטלפון או ביט במספר

כפרות בכסף