חודש אלול

מנהגים ורעיונות לחודש אלול

מפטיר יונה

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם היהודי עליו נאמר בתורה

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם"

באתר כיפור של בית חב"ד kaparot.org.il תלמדו את דיני ומנהגי החג וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות פדיון כפרות באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

תוכן עניינים לניווט מהיר:

ימי חודש אלול

לאחר חטא העגל, משה רבינו עלה להר סיני למשך ארבעים ימים מראש חודש אלול עד יום כיפור כדי לעורר רחמים ולבקש מבורא עולם שימחול על עוונם.

ביום הכיפורים תפילת משה רבינו התקבלה, ומשה יורד מהר סיני למסור לעם ישראל את הלוחות השניות.

ימי חודש אלול מסוגלים אצל כל איש ואישה להתעורר בתשובה ולערוך חשבון נפש.

המלך בשדה

בעל התניא רבי שניאור זלמן מליאדי כתב משל שמבטא את תוכנו של החודש ונצטט את תוכן דבריו:
היה מלך שהחליט שחודש בשנה יצא מהיכל מלכותו לבקר את העם הגרים בערים ובכפרים בשטח מדינתו.

במהלך החודש כל אדם שרוצה יכול לבקר את המלך ללא הפרעות בלי מחסומים ושומרים ולבקש בקשות כאוות נפשו, המלך מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומקשיב לבקשות של כל אדם.

הנמשל: המלך הוא הקב"ה אשר פעם בשנה בחודש אלול יוצא מהיכל מלכותו.

במהלך החודש ה' קרוב לכל אדם באופן מיוחד, אפשר לבוא ולהתקרב ולחזור בתשובה.
ימים אלו הם אמנם ימי חול ולא ימי חג, אבל דווקא העובדה שהם ימים רגילים מבטא את הקרבה המיוחדת של הקב"ה שיורד ומתקרב לעם במעמדו ומצבו.

מנהגי חודש אלול

תקיעת שופר

בחודש אלול תוקעים בשופר כדי להתעורר בתשובה.

(בערב ראש השנה לא תוקעים בשופר, כדי להבדיל בין תקיעת שהיא מנהג לתקיעה של מצווה.)

אמירת מזמור בתהילים לדוד ה'

בכל ימי החודש אומרים פעמיים ביום שחרית ומנחה את המזמור "לדוד ה' אורי וישעי" מפרק כ"ז בתהילים.

סליחות

בחודש אלול נהוג בעם ישראל לומר סליחות ראו ערך מורחב אמירת סליחות

ימי תשובה

מנהג לערוך חשבון נפש ולהתעורר בתשובה במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה.

ברכת כתיבה וחתימה טובה

מנהג ישראל לברך אחד את השני בברכת "כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה".

בדיקת תפילין ומזוזות

בודקים את התפילין והמזוזות בחודש אלול, לוודאות שהם כשרים ולא נפגמו במהלך הזמן כתוצאה מפגעי מזג אוויר .

הוספה בצדקה

מנהג ישראל להרבות בצדקה בחודש אלול.

כך גם במצבים שהאדם לא ראוי לברכה ע"פ דין אבל שהקב"ה רואה שאדם פועל באופן של חסד, אזי מדה כנגד מדה הקב"ה פועל גם כן באופן של לפנים משורת הדין.

ניתן לבצע תרומה מאובטחת אונליין לבית חב"ד.

עברו לעמוד פדיון כפרות חב"ד.

חישוב המעשרות

בימי החודש כדאי לבדוק שאכן הופרש מעשר כספים כראוי לצדקה במהלך השנה.

ובמידת הצורך להשלים את החסר.

הוספה בתהילים

נהגו ישראל להרבות באמירת תהילים.

בחב"ד ישנה הוספה מיוחדת של שלושה פרקי תהילים מדי יום החל מראש חודש אלול, וביום הכיפורים משלימים את הספר.

ראשי תיבות אלול

לחודש אלול ראשי תיבות המבטאים את תוכן החודש התחזקות בעבודת התשובה ותורה תפילה וגמילות חסדים
ראו בהרחבה ראשי תיבות לחודש אלול

 

חודש אלול