תפילת נעילה

תפילת נעילה - ברוכים הבאים לאתר kaparot.org.il של בית חב"ד

תפילת נעילה

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם היהודי עליו נאמר בתורה

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם"

באתר כיפור של בית חב"ד kaparot.org.il תלמדו את דיני ומנהגי החג וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות פדיון כפרות באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

תוכן עניינים לניווט מהיר:

מהי תפילת נעילה

יום הכיפורים הוא היום הקדוש ביותר לעם היהודי.

ביום זה הקב"ה מכפר לעם ישראל על החטאים והעוונות כדברי התלמוד "עיצומו של יום מכפר".

אנו עסוקים בכל היום בתפילות, ראו ערך מורחב תפילות יום הכיפורים

נעילה היא תפילה נוספת על ארבעת התפילות שקיימות בכל שבת וחג (ערבית,שחרית, מוסף, מנחה)

ע"פ המובא בספרים הקדושים בשעת הנעילה הקב"ה חותם את הדין ומשלים את הכפרה.

תפילת נעילה פירוש – ולמה נקראת בשם זה?

מצינו כמה הסברים מדוע מכונת תפילה זו בשם "נעילה"

  1. בתפילת ננעלים שערי שמים ועם ישראל נמצא באופן יחידני יחד עם בורא עולם, שעה זו מיוחדת בכך שאין מקום למקטרג כי אף מלאך או בריאה מכל סוג שהוא לא מורשים להיכנס להיכלות העליונים בזמן זה.
  2. תפילה זו נאמרת לקראת סוף היום כפי שאומרים בפיוט "היום יפנה השמש יבוא ויפנה נבואה שעריך" לקראת סוף יום כיפור ננעלים השערים, ויש את ההזמנות האחרונה לבוא ולבקש מבורא עולם שיקבל תפילתנו לרצון.

מתי נאמרת תפילת נעילה

זמן התפילה היא בשעה שהחמה נמצאת בראשי האילנות קרוב לתחילת השקיעה

בזמן סיום התפילה מצינו ב' דעות בהלכה:

דעה א': יש שסוברים שזמן התפילה נמשך עד סמוך לצאת הכוכבים כמו נעילת השערים בבית המקדש.

דעה ב: אחרים סוברים שאין הגבלה לסיום התפילה וניתן להמשיך אתה לתוך הלילה רק לציין שאת הפיוט "היום יפנה" יש לומר בעוד היום הגדול.

נוסח התפילה להדפסה

תפילת נעילה מילים להדפסה – לנוחיותכם ניתן להוריד את נוסח התפילה ולהדפיס קודם כניסת החג, שימו לב בעת לחיצה על הקישור תועברו לקובץ PDF באתר חבד העולמי, קובץ התפילה וזכויות היוצרים לא שייך בשום אופן לאתר kaparot.org.il אלא לאתר החיצוני אליו תועברו.

מהלך התפילה

התפילה פותחת במזמור אשרי יושבי ביתך, ובא לציון, ואמירת חצי קדיש.

נהוג לנגן את הקדיש בנגינה מיוחדת כפי הנוסח המסורתי דורי דורות.

לאחר מכן תפילת לחש, וחזרת הש"ץ במהלך התפילה פיוטים מרגשים אשר תוכנם לבקש מהקב"ה שיחתום לנו את הדין לטובה ולברכה.

בסיום התפילה אומרים אבינו מלכנו גם שיום הכיפורים חל בשבת.

סיום התפילה

אמירת שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד (פעם אחת בכוונה גדולה למסור נפשו על קידוש השם וע"י הכוונה נחשב כאילו מסר נפשו בפועל)

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (3 פעמים)

ה' הוא האלוקים (7 פעמים)

תקיעת שופר ביום כיפור

לאחר אמירת שמע ישראל, ברוך שם, ו-השם הוא האלוקים אומרים קדיש תתקבל ותוקעים בשופר תקיעה אחת ארוכה.

תקיעת השופר כמובן לאחר צאת הכוכבים ויש לה ב' משמעויות:

  1. זהו סימן לסילוק השכינה שעלתה למעלה לאחר השלמת התפילה.
  2. להראות ולפרסם בתפילה זו שהוא יום טוב ויש להרבות כעת בסעודה.

לשנה הבאה בירושלים

בסיום התפילה מכריזים לשנה הבאה בירושלים, תפילת ערבית ולאחר מכן הבדלה לצאת יום הכיפורים

השלמת מנהג כפרות למי שפספס

אדם שפספס ולא הספיק לקיים את המנהג , יכול להשלים גם כעת ועדיף לפני הושענא רבה ניתן להעביר תרומת כפרות באמצעות האתר.
תפילת נעילה