עשרת ימי תשובה

עשרת ימי תשובה 2024 תשפ"ה

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

ניתן לתרום בביט / אשראי / פייפאל.

לכפרות בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46, תשלח למייל בסיום.

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם-היהודי, עליו נאמר בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם".

באתר יום כיפור של חב"ד תלמדו את הלכות ומנהגי החג, וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

באפשרותכם לקיים את מצוות הכפרות אונליין בביט או אשראי.

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

תוכן עניינים לניווט מהיר:

מה הם עשרת ימי תשובה? | איך נקראים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור?

עשרת ימי תשובה הם ימי חודש תשרי מראש השנה ועד יום הכיפוריםימים אלו מסוגלים להתקרב לקב"ה ולחזור בתשובה.

תחיליתם בראש השנה א' תשרי, וסיומם ביום הכיפורים י' תשרי.

מתי עשרת ימי תשובה 2024

ראש השנה יחול בתאריך 03/10/2024 ויום הכיפורים בתאריך 12/10/2024 כל עשרה ימים הללו הינם עשרת ימי תשובה.

הימים שבין ראש השנה ליום כיפור

בימים אלו הקב"ה דן את כל ברואי העולם, ונותן חיות לעולם למשך שנה חדשה.

בפיוט בתפילה אומרים "בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון", בימים אלו יש את ההזדמנות לחזור בתשובה ולהתקרב אל הקב"ה אשר הוא קרוב אלינו יותר מתמיד.

כתב הרמב"ם בהלכות תשובה:

אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום כיפור, היא (התשובה) יפה ביותר, ומתקבלת מיד.

שנאמר "דרשו אל ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב" וסיום הפסוק "יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו וא-ל אלוהי-נו כי ירבה לסלוח".

הלכות לימים הללו

 • ראוי לכל איש ישראל לבדוק את מעשיו בימים אלו, ולחזור בתשובה.
 • יש לשים דגש בכל הקשור  ל -"בין אדם לחברו", לפייס ולבקש סליחה מכל אדם שאולי נפגע במהלך השנה שהרי אמרו חז"ל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו.
 • יש להיזהר מכל עניין של איסור, ולהרבות בתורה תפילה וצדקה.
 • נוהגים להדר במצוות, גם אותם אלה שכל השנה פחות מקפידים בהידורי מצוות, בימים אלו יש להשתדל להתאמץ, לדוגמא הידור ברמת הכשרות וכדומה.
 • בימים אלו נוהגים לערוך את מנהג הכפרות, ניתן לקיים את המצווה על ידי תרנגול, דג או כפרות בכסף – פדיון כפרות.

 שינויים בתפילת שמונה עשרה

בעשרה ימים אלו, יש כמה שינויים בתפילת העמידה:

 • בברכה השלישית בחתימת הברכה, במקום לומר ברוך אתה הא-ל הקדוש יאמר המלך הקדוש.
 • בהמשך התפילה במקום שחותמים מלך אוהב צדקה ומשפט, יאמר המלך המשפט.
 • הרעיון שבכך מבטאים שהקב"ה יושב על כסא דין לשפוט את העולם כמו מלך שחותם את גזר דינם של כל העם, לכן חז"ל קבעו לומר בתפילה המלך הקדוש / המשפט במקום לומר הא-ל.
 • תקנו הגאונים לומר:

 • זכרנו לחיים בסוף ברכה ראשונה.
 • מי כמוך אב הרחמן בסוף ברכה שניה.
 • וכתוב לחיים טובים באמצע מודים.
 • ובספר חיים ברכה ושלום בברכה אחרונה של התפלה.

אבינו מלכנו

מוסיפים את תפילת אבינו מלכנו בשחרית ומנחה.

שבת תשובה

השבת שבין ראש השנה ליום כיפור מכונת בשם "שבת שובה", על שם ההפטרה של השבת הפותחת במילים "שובה ישראל עד ה' אלוהיך כי כשלת בעווניך".

כינוי נוסף לשבת זו היא שבת תשובה מכיוון שקביעות השבת היא בימים אלו של התשובה.

 

עשרת ימי תשובה

אפשר לקבל מענה גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות

התרומה לפעילות של חב"ד בשדרות עם חיילי צה"ל ותושבי הדרום בקו האש

קבלה מוכרת למס [סעיף 46]

פדיון כפרות חב"ד

פדיון כפרות עם חב"ד קל ופשוט!

קיימו את המצווה כעת אונליין!

(קבלה מוכרת למס סעיף 46)