עשרת ימי תשובה

עשרת ימי תשובה 2022 תשפ"ג - ברוכים הבאים לאתר כיפור של בית חב"ד kaparot.org.il

עשרת ימי תשובה

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם היהודי עליו נאמר בתורה

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם"

באתר כיפור של בית חב"ד kaparot.org.il תלמדו את דיני ומנהגי החג וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות פדיון כפרות באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

תוכן עניינים לניווט מהיר:

מה הם עשרת ימי תשובה? | איך נקראים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור?

עשרת ימי תשובה הם ימי חודש תשרי מראש השנה ועד יום הכיפוריםימים אלו מסוגלים להתקרב לקב"ה ולחזור בתשובה.

תחיליתם בראש השנה א' תשרי, וסיומם ביום הכיפורים י' תשרי.

מתי עשרת ימי תשובה 2022

ראש השנה יחול בתאריך 26/09/2022 ויום הכיפורים בתאריך 05/10/2022 כל עשרה ימים הללו הינם עשרת ימי תשובה.

הימים שבין ראש השנה ליום כיפור

בימים אלו הקב"ה הקב"ה דן את כל ברואי העולם, ונותן חיות לעולם למשך שנה חדשה.

בפיוט בתפילה אומרים "בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון" ובימים אלו זו ההזדמנות שלנו לחזור בתשובה ולהתקרב אל השם, והקב"ה קרוב אלינו יותר מתמיד.

כתב הרמב"ם בהלכות תשובה:

אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום כיפור, היא (התשובה ) יפה ביותר, ומתקבלת מיד.

שנאמר "דרשו אל ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב" וסיום הפסוק "יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו וא-ל אלוהי-נו כי ירבה לסלוח"

הלכות לימים הללו

 • ראוי לכל איש ישראל לבדוק את מעשיו בימים אלו, ולחזור בתשובה.
 • יש לשים דגש בכל הקשור  ל -"בין אדם לחברו" לדאוג לפייס ולבקש סליחה מכל אדם שאולי נפגע מאתנו במהלך השנה שהרי אמור חז"ל עברות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו.
 • יש להיזהר מכל עניין של איסור ולהרבות בתורה תפילה וצדקה.
 • נוהגים להדר במצוות גם אותם האנשים שכל השנה פחות מקפידים בהידורי מצוות, בימים אלו יש להשתדל ולהתאמץ, לדוגמא הידור ברמת הכשרות וכדומה.
 • בימים אלו נוהגים לקיים את מנהג הכפרות, ניתן לקיים את המצווה על ידי תרנגול, דג או כפרות בכסף מה שמכונה בעם ישראל פדיון כפרות.

 שינויים בתפילת שמונה עשרה

בכל עשרה ימים אלו יש כמה שינויים בתפילת העמידה:

 • בברכה השלישית בחתימת הברכה, במקום לומר ברוך אתה הא-ל הקדוש יאמר המלך הקדוש.
 • בהמשך התפילה במקום שחותמים מלך אוהב צדקה ומשפט, יאמר המלך המשפט.
 • הרעיון שבכך מבטאים שהקב"ה יושב על כסא דין לשפוט את העולם כמו מלך שחותם את גזר דינם של כל העם, לכן חז"ל קבעו לומר בתפילה המלך הקדוש / המשפט במקום לומר הא-ל.
 • תקנו הגאונים לומר:

 • זכרנו לחיים בסוף ברכה ראשונה.
 • מי כמוך אב הרחמן בסוף ברכה שניה.
 • וכתוב לחיים טובים באמצע מודים.
 • ובספר חיים ברכה ושלום בברכה אחרונה של התפלה.
 • מוסיפים את תפילת אבינו מלכנו בכל יום בשחרית ומנחה.

שבת תשובה

השבת שבין ראש השנה ליום כיפור מכונה בשם "שבת שובה" על שם ההפטרה של השבת הפותחת במילים "שובה ישראל עד ה' אלוהיך כי כשלת בעווניך" 

כינוי נוסף לשבת זו היא שבת תשובה  מכיוון שהקביעות השבת היא בימים אלו של התשובה.

 

עשרת ימי תשובה