לך אלי תשוקתי

לך אלי תשוקתי מילים של הפיוט, והסבר על התפילה

לך אלי תשוקתי מילים

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

ניתן לתרום בביט / אשראי / פייפאל.

לכפרות בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46, תשלח למייל בסיום.

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם-היהודי, עליו נאמר בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם".

באתר יום כיפור של חב"ד תלמדו את הלכות ומנהגי החג, וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

באפשרותכם לקיים את מצוות הכפרות אונליין בביט או אשראי.

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

תוכן עניינים לניווט מהיר:

לך אלי תשוקתי

מנהג הספרדים לפני תפילת כל נדרי, להתפלל את הפיוט "לך אלי תשוקתי".

נציין שבנוסח תפילות כיפור של חב"ד, הפיוט "לך אלי" לא מופיע, ולא אומרים אותו.

הסיבה לאמירת הפיוט עם כניסת החג

מילות הפיוט פותחים את הלב, ומכניסים את נפש האדם להשתוקקות לעבודת השם ודבקות בבורא עולם.

בנוסף יש בפיוט עניין של מצוות הווידוי – המצווה להתוודות על החטאים ביום הכיפורים.

ישנם פוסקים הסוברים שיש מצווה להתוודות אחר סעודה מפסקת ולפני שנכנס כיפור.

אמירת הפיוט היא סוג של ווידוי ובכך מקיימים את המצווה.

משמעות הפיוט

בתחילת הפיוט מפרטים בפירוט נרחב על הקשר בין יהודי לבורא עולם.

ובהמשך יש פירוט על גודל החטאים והעוונות וזהו בעצם עניין הווידוי שהזכרנו לעיל.

לך אלי תשוקתי מילים

חלק א'

לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי
לך לבי וכליותי לך רוחי ונשמתי
לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי
לך עצמי לך דמי ועורי עם גויתי
לך עיני ורעיוני וצורתי ותבניתי
לך רוחי לך כחי ומבטחי ותקותי
לך לבי ודם חלבי כשה אקריב ועולתי
לך יחיד בלי שני לך תודה יחידתי
לך מלכות לך גאות לך תאות תהלתי
לך עזרה בעת צרה היה עזרי בצרתי
לך אוחיל בעת אחיל כיולדה באנחתי
לך שברי רפא שברי ואת צירי ומכתי
לך אהמה ולא אדמה עדי תאיר אפלתי
לך נצח בך אבטח ואתה הוא אילותי
לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי
לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי
לך אודה ואתודה עלי חטאי ורשעתי
לך ישעי סלח רשעי ואת פשעי ואשמתי
לך אכף ואפרש כף שמע נא את תחנתי
לך אבכה בלב נדכה ברב שיחי ותוגתי
לך חסד לך חמלה חמל על כל תלאותי

חלק ב' סדר הווידוי

וגדול מנשוא חטאי וגדלה יד משובתי
ולכן גדלו צירי וקצרתי זריעתי
ואוי עלי והה לי אם תדינני כרשעתי
ויצרי צוררי תמיד כמו שטן לעמתי
יעצני ופתני במועצות לרעתי
ועליו לא עלי בלתו חמסי עם תלונתי
ועת יעלו עלי לבי עונותי במטתי
מאד אפחד וגם ארעד מאד יגדל מהומתי
וארגז עת אהי זוכר לפניך מעותי
ואעמד נגדך ערום ומה תהיה תשובתי
ביום בי יענה כחשי ואכל מפרי דתי
ויבואו ימי שלום ותקרב עת פקדתי
ושמעך עת שמעתיהו מאד זעתי ויראתי
ומי יעמד לפניך ומי יהיה תמורתי
ואיך חשבון לך אתן ואיך אצדק בטענתי
ואשמתי וארבתי ובגדתי ובזיתי
וגזלתי וגנבתי הרעותי והרשעתי
וגם זדתי וחמסתי וחטאתי והחטאתי
וטעיתי ויעצתי וכזבתי וכפרתי
ולוצצתי וגם לצתי ומרדתי ומריתי
ונאצתי ונאפתי וסררתי וסרחתי
ועויתי והעויתי ופשעתי ופגמתי
וצררתי וצערתי וקללתי וקלקלתי
ורשעתי ושחתתי ותעבתי ותעיתי.

*

וסרתי מדרכיך וכסתני כלמתי
והגדלתי עשות רשע והחזקתי ברשעתי
וכחשתי ומעלתי ועשקתי ורצותי
וחטאתי בראשיתי ורשעתי באחריתי
ואשמתי בילדותי ובגדתי בזקנתי
ובחלתי בתורתך ובחרתי בתורתי
ועזבתי רצונך והלכתי בתאותי
והשלמתי רצון יצרי ולא בנתי לאחריתי
והרביתי להוסיף חטא עלי רשעי וחובתי
ולכן כסתה פני כלמתי וגם בושתי
ואין לי בלתך מנוס וממך היא סליחתי
ומוחל בלתך אין ומאתך מחילתי
ואם תביא במשפט עב- דך מה היא גבורתי
ומה אני ומה חיי ומה כחי ועצמתי
כקש נדף מאד נהדף ואיך תזכר משוגתי
ונאלמתי ונכלמתי וכסתני כלמתי
רצונך אשאלה תמיד למלאות את שאלתי

*

והרב כבסני מעונותי וחטאתי
והבט רב תלאותי ודלותי בגלותי
ואל נא תעלם אזנך לרוחתי לשועתי
ערב עבדך לטובה גם אמר נא די לצרתי
והראני תשועתך בטרם יום תמותתי
ויום נפלי בפח מוקשי סמך נא את נפילתי
ולענה שבעה נפשי עדי קצתי בחיתי
עשה עמי לטובה אות וקומה נא לעזרתי
הכי אתה מנת חלקי ורנתי וטובתי
וגורלי ומהללי וכל גילי ושמחתי
ששון לבי ואור עיני ומעזי וחמדתי
ומרגועי ושעשועי מנוחתי ושלותי
הבינני עבודתך ולך תהיה עבודתי
השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי
והורני דרכיך וישר את נתיבתי
ותשמע את תפלתי ותענה את עתירתי
בכל לבי דרשתיך ענני יה דרישתי
אנסך את דמעי לך מחה חטאי בדמעתי
ונפשי אמרה חלקי יי היא ונחלתי
אסף נא את עונותי בחסדך יום אסיפתי
ויום לכתי לפניך רצה נא את הליכתי
ועם עושי רצונך תנה שכר פעלתי
ותשלח מלאכי החן ויצאו נא לעמתי
ושלום בואך יאמרו בקול אחד בביאתי
יביאוני לגן עדנך ושם תהיה ישיבתי
ואתעדן באורך ושים כבוד מנוחתי
ואור גנוז לפניך יהי סתרי וסכתי
ותחת צל כנפיך תנה נא את מחצתי.

***

תזכורת לפני יום הכיפורים

בערב יום הכיפורים, נוהגים לערוך כפרות, ניתן לקיים את המצווה על ידי כפרות בכסף, תרומה מאובטחת בביט או אשראי.

לך אלי תשוקתי

אפשר לקבל מענה גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות חב"ד

באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

פדיון כפרות חב"ד

פדיון כפרות עם חב"ד קל ופשוט!

קיימו את המצווה כעת אונליין!

(קבלה מוכרת למס סעיף 46)