דבר תורה ליום כיפור

דבר תורה ליום כיפור - יום שכל החטאים נמחקים בו

דבר תורה ליום כיפור

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

ניתן לתרום בביט / אשראי / פייפאל.

לכפרות בהעברה בנקאית לחצו כאן

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46, תשלח למייל בסיום.

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם-היהודי, עליו נאמר בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם".

באתר יום כיפור של חב"ד תלמדו את הלכות ומנהגי החג, וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

באפשרותכם לקיים את מצוות הכפרות אונליין בביט או אשראי.

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

דבר תורה ליום כיפור

דבר תורה ליום כיפור – מלוקט מתוך שיחת הרבי מליובאוויטש.

באתר יום כיפור, מבוארים הלכות ומנהגי החג בהרחבה.

באפשרותכם ללמוד על מצוות כפרות, ולערוך כפרות עם כסף אונליין.

הקדמה 

נאמר בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם".

אומרים חז"ל בתלמוד "עיצומו של יום מכפר".

כלומר עצם הגעת היום הקדוש – יום הכיפורים מכפר לעם ישראל על העוונות.

מצינו מחלוקת תנאים בנידון:

שיטת חכמים: יום הכיפורים מכפר רק למי שחזר בתשובה.

שיטת רבי יהודה הנשיא: יום כיפור מכפר לכל אדם בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה, כי הכפרה שמתבצעת על ידי "עיצומו של יום" לא תלויה בתשובה.

אם נחדד את הדברים, כולם מסכימים שיום הכיפורים פועל את הכפרה, אלא שלשיטת חכמים הכפרה מותנת בפעולת התשובה, ולדעת רבי יהודה הנשיא אין התניה לכפרה.

נשאלת השאלה?

איך ייתכן שפגם שנוצר על ידי עבירה הקב"ה יכפר עליו גם בלי התשובה?

האם רק מפני שהגיע יום הכיפורים זה כשלעצמו מספיק כדי לכפר?

מסביר הרבי מליובאוויטש

בקשר של יהודי לקב"ה יש כמה אופנים:

  1. יש קשר שנוצר על ידי קיום המצוות והנכונות למלא אחר ציוויי הקב"ה, כלומר שעל ידי תורה ומצוות יהודי ניהיה מחובר להשם.
  2. יש קשר שמתבטא על ידי התשובה, אדם חטא ועבר על רצון השם, ומחליט ברגע של התעוררות לשוב אל ה' ולעזוב את החטא, קשר זה מבטא שגם שאדם נמצא במצב של חטא וניתוק מבורא עולם יש נקודה פנימית שעדין מחוברת להשם והיא המעוררת אותו לחזור בתשובה.
  3. ישנו קשר עמוק יותר, עצם השייכות בין יהודי לקב"ה, כפי שכותב בעל התניא בספרו שנשמת יהודי היא "חלק אלו-ה ממעל ממש" ומאוחדת תמיד עם בורא עולם, שום חטא ועבירה לא מסוגלים לפגוע בקשר הזה, ביום הכיפורים מתגלה הקשר העמוק בין יהודי להשם וזהו הפירוש "עיצומו של יום מכפר".

מחיקת העבירות

כאשר הקשר הפנימי מתגלה נמחקים כל הפגמים וכל מה שמפריע בחיצוניות בין יהודי להשם.

החידוש לשיטת רבי יהודה הנשיא שאפילו עניין התשובה זה פרט חיצוני, למעשה הקשר של יהודי מול הקב"ה כל כך עמוק שלא מותנה אפילו לא בעניין התשובה.

מצב יוצא מהכלל

מצב אחד יוצא מהכלל, אדם שעובר עבירה ביום הכיפורים ולא שומר על החג כראוי לאותו אדם יום הכיפורים לא יעזור כי:

"אין קטיגור נעשה סניגור"

סניגור פירושו = עיצומו של יום הכיפורים שמכפר על העבירות.

אדם שעבר עבירה ביום הכיפורים לא יכול לבוא ולהנות מ"עיצומו של יום שמכפר" כי יום הכיפורים בעצמו נהפך להיות קטגור שמקטרג על היהודי בכך שהוא לא שמר אותו כראוי.

***

בע"ה שנזכה לשנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה.

שנת אושר ועושר בריאות והצלחה בגשמיות וברוחניות.

שנזכה לבוא משיח צדקנו תכף ומיד ממש.

דבר תורה ליום כיפור

אפשר לקבל מענה גם באמצעות whatsapp

פדיון כפרות חב"ד

באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

פדיון כפרות חב"ד

פדיון כפרות עם חב"ד קל ופשוט!

קיימו את המצווה כעת אונליין!

(קבלה מוכרת למס סעיף 46)