דבר תורה ליום כיפור

דבר תורה ליום כיפור - יום שכל החטאים נמחקים בו

דבר תורה ליום כיפור

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם היהודי עליו נאמר בתורה

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם"

באתר כיפור של בית חב"ד kaparot.org.il תלמדו את דיני ומנהגי החג וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות פדיון כפרות באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

דבר תורה ליום כיפור

בעמוד תלמדו דבר תורה ליום כיפור מלוקט מתוך שיחת הרבי מליובאוויטש, בנוסף באתר הלכות ומנהגי החג מבוארים בהרחבה כמו כן תוכלו ללמוד על מצוות כפרות, ואף לבצע כפרות עם כסף אונליין.

ראו גם סיפור ליום כיפור

הקדמה 

נאמר בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם"

נאמר בתלמוד "עיצומו של יום מכפר"

כלומר עצם הגעת היום הקדוש – יום הכיפורים מכפר לעם ישראל על כל העוונות.

מצינו מחלוקת תנאים בנידון:

שיטת חכמים: יום הכיפורים מכפר רק למי שחזר בתשובה.

שיטת רבי יהודה הנשיא: יום כיפור מכפר לכל אדם בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה, כי הכפרה שמתבצעת על ידי "עיצומו של יום" לא תלויה בעניין התשובה.

כלומר אם נחדד את הדברים כולם מסכימים שיום הכיפורים פועל את הכפרה, אלא שלשיטת חכמים הכפרה מותנת בפעולת התשובה, ולדעת רבי יהודה הנשיא אין התניה לכפרה.

נשאלת השאלה?

איך ייתכן שפגם שנוצר על ידי עבירה הקב"ה יכפר עליו גם בלי התשובה?

האם רק מפני שהגיע יום הכיפורים זה כשלעצמו מספיק כדי לכפר?

הסבר הרבי מליובאוויטש

בקשר של יהודי לקב"ה יש כמה אופנים:

  1. יש קשר שנוצר על ידי קיום המצוות והנכונות למלא אחר ציוויי הקב"ה, על ידי התורה והמצווה יהודי ניהיה מחובר להשם.
  2. יש קשר שמתבטא על ידי התשובה, אדם חטא ועבר על רצון השם, ומחליט ברגע של התעוררות לשוב אל ה' ולעזוב את החטא, קשר זה מבטא שגם שאדם נמצא במצב של חטא וניתוק מבורא עולם יש נקודה פנימית שעדין מחוברת להשם והיא המעוררת אותו לחזור בתשובה.
  3. ישנו קשר עמוק יותר, עצם השייכות בין יהודי לקב"ה, כפי שכותב בעל התניא בספרו שנשמת יהודי היא "חלק אלו-ה ממעל ממש" ומאוחדת תמיד עם בורא עולם,  שום חטא ועבירה לא מסוגלים לפגוע בקשר הזה, ביום הכיפורים מתגלה הקשר העמוק בין יהודי להשם וזהו הפירוש "עיצומו של יום מכפר".

מחיקת העבירות

כאשר הקשר הפנימי מתגלה נמחקים כל הפגמים וכל מה שמפריע בחיצוניות בין יהודי להשם.

החידוש לשיטת רבי יהודה הנשיא שאפילו עניין התשובה זה פרט חיצוני, למעשה הקשר של יהודי מול הקב"ה כל כך עמוק שלא מותנה אפילו לא בעניין התשובה.

מצב יוצא מהכלל

מצב אחד יוצא מהכלל, אדם שעובר עבירה ביום הכיפורים ולא שומר על החג כראוי לאותו אדם יום הכיפורים לא יעזור כי:

"אין קטיגור נעשה סניגור"

סניגור פירושו = עיצומו של יום הכיפורים שמכפר על העבירות.

אדם שעבר עבירה ביום הכיפורים לא יכול לבוא ולהנות מ"עיצומו של יום שמכפר" כי יום הכיפורים בעצמו נהפך להיות קטגור שמקטרג על היהודי בכך שהוא לא שמר אותו כראוי.

מילות סיום ל-דבר תורה ליום כיפור

בע"ה שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה.

שנת אושר ועושר בריאות והצלחה בגשמיות וברוחניות.

והקב"ה יכפר ויסלח על כל העניינים הבלתי רצויים.

בע"ה נזכה לבוא משיח צדקנו תכף ומיד ממש.

דבר תורה ליום כיפור